Wydawca treści Wydawca treści

Ekosytemy referencyjne

Ogłoszenie o zakończeniu konsultacji społecznych w zakresie wyznaczenia ekosystemów referencyjnych.

     Nadleśnictwo Złotów informuje, że zakończył się okres konsultacji społecznych w zakresie wyznaczania ekosystemów referencyjnych. Ostateczny "Wykaz proponowanych lokalizacji ekosystemów referencyjnych w Nadleśnictwie Złotów" oraz "Mapa lokalizacji ekosystemów referencyjnych w Nadleśnictwie Złotów" są do pobrania w formie plików PDF.
     Ponadto Nadleśnictwo Złotów informuje, ze na wyznaczonych obszarach obumierające i złamane drzewa nie będą usuwane w przypadku braku zagrożenia dla zdrowotności sąsiednich lasów. W związku z powyższym powstanie potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa osób poruszających się poza siecią dróg i ścieżek.

Mapa ekosytemów referencyjnych

Ekosystemy referencyjne zwane inaczej reprezentatywnymi lub porównawczymi, mają tworzyć sieć drzewostanów w stanie możliwie zbliżonym do naturalnego, przewidzianych do obserwacji lokalnych trendów rozwojowych bez ingerencji człowieka