Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Sprzedaż drewna

Sprzedaż drewna

Nadleśnictwo Złotów prowadzi sprzedaż detaliczną drewna. Drewno można kupić w kancelarii leśniczego lub w biurze nadleśnictwa.

Jak i gdzie kupić drewno?
Dla potrzebujących dużych ilości surowca (np. prowadzących działalność gospodarczą) ważnym adresem jest Portal Leśno-Drzewny (www.zilp.lasy.gov.pl/drewno), na którym nabywcy, po zarejestrowaniu się, składają swoje oferty zakupu. Jeśli chcemy kupić drewno na własne potrzeby (np. opał) powinniśmy najpierw skontaktować się z właściwym miejscowo leśniczym (kontakty do leśnictw) najlepiej najbliżej naszego miejsca zamieszkania. To leśniczy jest najlepiej zorientowany, czy ma na stanie lub będzie miał do sprzedaży drewno. Drewno można wykupić bezpośrednio w kancelarii leśniczego lub w biurze nadleśnictwa. Drewno liściaste jest droższe od iglastego, ponieważ ma większą gęstość, przez co jest bardziej wydajne opałowo. Sprzedaż w leśnictwach ma miejsce w wybrane dni tygodnia natomiast w biurze nadleśnictwa od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 14.30. Najczęściej zakupowanym sortymentem jest drewno opałowe tzw. wałki (symbol sortymentu S4) w cenie brutto za 1 m3: drewno iglaste 151,29 zł, drewno liściaste 182,04 zł. Ceny pozostałych sortymentów są do pobrania poniżej.


Samowyrób, czyli drewno pozyskane kosztem nabywcy
Jest możliwość zakupu drewna opałowego po niższej cenie. Warunkiem jest wyrobienie we własnym zakresie sortymentów na powierzchni, gdzie wcześniej prowadzono prace związane z pozyskaniem drewna. Jest to tzw. samowyrób. W tym celu należy zwrócić się do leśniczego aby przydzielił powierzchnię, na której będzie można przygotować drewno. W ramach samowyrobu można przygotować drewno opałowe tzw. grubiznę opałową (symbol S4) lub gałęziówkę czyli drobnicę opałową (symbol M2). Wszystkie sztuki drewna o średnicy w cieńszym końcu powyżej 7 cm zalicza się do grubizny opałowej. Cena drewna wyrabianego kosztem nabywcy wynosi brutto za 1 m3: drewno iglaste 67,65 zł, drewno liściaste 81,18 zł. Drobnica opałowa (gałęziówka) kosztuje za 1 m3 brutto: iglasta 54,12 zł, liściasta 60,27 zł. Na drewno pozyskane kosztem nabywcy na powierzchniach przeznaczonych do odnowienia lub pasach przeciwpożarowych klient może uzyskać dodatkowo rabat w wysokości 90 % pod warunkiem, że uprzątnie powierzchnię z gałęzi i chrustu zgodnie ze wskazaniami leśniczego.

Warto wiedzieć - Czy kubik drewna stosowego to tyle samo co metr przestrzenny?
Metr przestrzenny (mp) określa ilość drewna w korze z wolnymi przestrzeniami pomiędzy wałkami drewna. - Panie leśniczy, jak to jest? Chciałem kupić 10 metrów drewna opałowego w wałkach, a pan napisał na asygnacie tylko 6,5 m -żali się zdezorientowany klient. Tymczasem metr sześcienny (m3), potocznie zwany kubikiem, określa ilość czystego, pozbawionego kory drewna, mieszczącą się w stosie o wymiarach 1x1x1 m, ale przy założeniu, że pomiędzy poszczególnymi sztukami drewna nie ma żadnych przerw. 1 m3 - kostka litego drewna 1x1x1 m - jest podstawową, oficjalną miarą używaną w ewidencji i przy sprzedaży drewna. Do przeliczeń służą tzw. współczynniki zamienne. A zatem:

  • 1 mp wałków sosnowych x współczynnik zamienny 0,65 = 0,65 m3 (metr sześcienny)
  • 1 m3 wałków sosnowych x współczynnik zamienny 1,54 = 1,54 mp

Czyli, kupując 1 metr sześcienny opału, będziemy go mieli prawie dwa razy tyle co przy zakupie 1 metra przestrzennego.