Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Nadleśnictwo ogłasza zainteresowanie zakupem gruntów leśnych lub gruntów do zalesienia

Nadleśnictwo ogłasza zainteresowanie zakupem gruntów leśnych lub gruntów do zalesienia

Nadleśniczy Nadleśnictwa Złotów ogłasza zainteresowanie zakupem gruntów leśnych lub gruntów przeznaczonych do zalesienia.
W przypadku zainteresowania sprzedażą gruntów leśnych lub gruntów przeznaczonych do zalesienia na rzecz Lasów Państwowych, można złożyć w Nadleśnictwie ofertę w formie elektronicznej na adres mail: zlotow@pila.lasy.gov.pl lub w formie pisemnej na adres: Nadleśnictwo Złotów, al. P.J. Lenne 1, 77-400 Złotów.

Oferta powinna zawierać:
1) dane kontaktowe wnioskodawcy - adres, telefon do kontaktu, ewentualnie - adres e-mail;
2) opis nieruchomości – podanie numeru działki ewidencyjnej, obrębu ewidencyjnego (miejscowość) oraz numeru księgi wieczystej;
3) wypis z rejestru gruntów z aktualnymi danymi;
4) zaświadczenie o przeznaczeniu gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (mpzp) lub na podstawie wydanej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
5) propozycję ceny.

Przed złożeniem wniosku proszę o zapoznanie się z zasadami nabywania gruntów dostępnymi na stronie BIP Nadleśnictwa w zakładce: Co robimy → Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Nadleśnictwa lub pod numerem telefonu: 67 263 34 71 od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Nadleśnictwa od 7:00 do 15:00.