Obiekty edukacyjne

Edukacja przyrodniczo-leśna jest jednym z podstawowych elementów pracy leśników. Aby społeczeństwo mogło lepiej współdziałać na rzecz ochrony i zachowania lasów potrzebne jest kształtowanie postaw przyjaznych naturze oraz wzbogacanie wiedzy o lesie i gospodarce leśnej.

Oferta edukacyjna

Nadleśnictwo Złotów zaprasza do Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej i Ekologicznej "Zwierzyniec" znajdującego się w siedzibie Nadleśnictwa Al. P.J Lenne 1 w Złotowie.