Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu jest dziedziną wiedzy i praktyki zajmującą się poznawaniem, oceną i klasyfikacją drewna oraz pozyskiwaniem surowca drzewnego i innych użytków leśnych. Gospodarowanie zasobami naturalnymi musi przebiegać w taki sposób, aby nie naruszyć równowagi naturalnej środowiska, a zarazem zaspokoić zapotrzebowanie na jego zasoby.

    W leśnictwie głównym celem użytkowania lasu jest pozyskanie drewna. W Nadleśnictwie Złotów pozyskuje się każdego roku ponad 100 tys. m3 drewna. Ilość drewna możliwa do pozyskania jest określona na okres 10 lat w planie urządzenia lasu. Jest to tak zwany etat cięć. Dzięki temu, że etat jest niższy niż przyrost drewna w tym samym okresie, następuje stały wzrost zapasu „drewna na pniu". Pozyskane drewno pochodzi z cięć rębnych, czyli wycinania drzewostanów "dojrzałych" oraz cięć pielęgnacyjnych (trzebieży) polegających na wycinaniu części drzew uznanych za niepożądane i szkodliwe dla pozostałych drzew i wartościowych elementów drzewostanu.
    W Nadleśnictwie Złotów na lata 2013-2022 przewidziane jest pozyskanie drewna w wymiarze łącznie 1 040 086 m3 grubizny. W tym: 

Drewno pozyskane na terenie Nadleśnictwa Złotów trafia głównie do przedsiębiorstw zajmujących się dalszym przerobem tego surowca: tartaków, zakładów przemysłu celulozowo-papierniczego, fabryk mebli oraz mniejszych zakładów stolarskich. Ponadto drewno opałowe kupowane jest przez nabywców indywidualnych na potrzeby gospodarstw domowych. O możliwościach zakupu drewna w Nadleśnictwie można dowiedzieć się na stronie Sprzedaż drewna.

Pozyskaniem drewna zajmują się wyspecjalizowane firmy leśne tzw. zakłady usług leśnych. Pozyskanie obejmuje ścinkę drzew i zrywkę do dróg wywozowych. Oprócz tradycyjnego pozyskania drewna za pomocą pilarki, na terenie Nadleśnictwa Złotów pracują 2 harwestery. W celu zmniejszenia uszkodzeń pokrywy gleby zrywka odbywa się po wyznaczonych szlakach. Do zrywki drewna używa się specjalistycznych ciągników tzw. skiderów. Najczęściej stosowane w Nadleśnictwie Złotów skidery to ciągniki typu LKT. Do zrywki drewna stosowego stosuje się przyczepy nasiębierne lub forwardery. Wszelkie działania związane ze zrywką drewna mają na celu zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko w tym głównie uszkodzenie pokrywy glebowej.

Warto wiedzieć
Prace związane z pozyskaniem drewna należą do szczególnie niebezpiecznych. Dlatego też na powierzchni, na której trwa ścinka drzew zabronione jest przebywanie osób nieuprawnionych. Gdy wędrując po lesie usłyszymy głos pilarek i zobaczymy tablicę "ZAKAZ WSTĘPU - ŚCINKA DRZEW" powinniśmy się oddalić, aby nie ulec wypadkowi.