Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej i kulturowej. Najczęściej pomnikami przyrody ustanawiane są pojedyncze drzewa - rzadziej skupienia drzew.

       Na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Złotów znajduje się 52 pomniki przyrody spośród których 45 to pojedyncze drzewa a 6 to grupy drzew. Pomnikiem jest też 1 strumień. Łącznie ochroną objętych są 73 drzewa. Najliczniej ochroną pomnikową objęto dęby w tym głównie szypułkowe – 50 drzew, następnie buki 8 drzew i wiązy szypułkowe 5 drzew, 3 modrzewie, 2 lipy drobnolistne, 1 sosnę pospolitą, grab, jesion wyniosły, kasztanowiec biały i topolę szarą. Najwięcej pomników przyrody znajduje się na terenie leśnictwa Leśnik

W 2017 roku najbardziej rozpoznawalny pomnik przyrody na terenie naszego nadleśnictwa - pięćsetletni dąb Jan został złamany przez wichurę. O zdarzeniu można przeczytać tutaj. Natomiast w 2019 roku w ramach akcji Pomniki Niepodległości zostało ustanowionych 25 pomników przyrody. W ten sposób upamiętniono setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.     

Do najciekawszych pomników przyrody należą:

  • dąb szypułkowy "Strażnik Pamięci" o obwodzie 495 cm rosnący na dawnym cmentarzu ewangelickim koło Drożysk Małych
  • dąb szypułkowy w Parku Zwierzyniec o obwodzie 600 cm – najgrubszy spośród żywych pomników,
  • lipa drobnolistna w parku wiejskim w Kujanie o obwodzie 535 cm,
  • sosna pospolita w leśnictwie Wierzchołek o obwodzie 358 cm – najgrubsza sosna na terenie Nadleśnictwa,
  • strumień o długości 277 metrów w dolinie rzeki Gwdy na terenie leśnictwa Plecemin.