Wydawca treści Wydawca treści

Położenie

Powierzchnia terytorialnego zasięgu działania Nadleśnictwa Złotów wynosi blisko 537 km kw. i charakteryzuje się ponad 36% lesistością

     Według podziału administracyjnego kraju, grunty zarządzane przez Nadleśnictwo Złotów położone są w północnej części województwa wielkopolskiego na terenie powiatu pilskiego (gmina Łobżenica) i złotowskiego (miasta Złotów i Krajenka, gminy Złotów, Krajenka, Zakrzewo, Tarnówka i Lipka). W zasięgu terytorialnym nadleśnictwa znajdują się miasto Złotów i Krajenka, część miasta Łobżenica oraz kilkadziesiąt wsi. Jest ono jednym z 20 nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile. Zasięg terytorialny Nadleśnictwa Złotów wyznaczają granice zasięgów siedmiu nadleśnictw ościennych. Od strony północnej jest to Nadleśnictwo Lipka, na północnym-wschodzie Nadleśnictwo Lutówko, na wschodzie Nadleśnictwo Runowo, w części południowej Nadleśnictwo Kaczory, południowo-zachodniej Nadleśnictwo Zdrojowa Góra, od strony zachodniej Nadleśnictwo Płytnica oraz w części północno-zachodniej Nadleśnictwo Jastrowie.

Położenie Nadleśnictwa Złotów na tle jednostek RDLP w PIle

     Grunty leśne i nieleśne zarządzane przez Nadleśnictwo Złotów zgrupowane są w 95 kompleksach. Cechą charakterystyczną ich rozmieszczenia jest to, że aż 80% gruntów leży w dwóch dużych kompleksach. Jeden z nich, uboższy siedliskowo, obejmujący większość byłego obrębu leśnego Krajenka, zlokalizowany jest na zachodzie nadleśnictwa i rozciąga się wzdłuż doliny rzeki Gwdy. Jest to fragment tzw. Puszczy nad Gwdą. Drugi, na wschodzie, obejmuje większość obszaru byłego obrębu leśnego Złotów i tworzy kompleks Bory Kujańskie.

Kompleksy leśne i podział na leśnictwa w Nadleśnictwie ZŁotów (źródło Plan Urządzania Lasu na lata 2013-2022)