Wydawca treści Wydawca treści

Mała retencja

W ramach projektu „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych”, który jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w latach 2008-2013 zbudowano na terenie Nadleśnictwa Złotów 44 zastawki, odbudowano 45 zbiorników wodnych, wyremontowano 15 przepustów i 2 groble.

   Wartość zrealizowanych obiektów to 834 371,56 zł netto a ilość zretencjonowanej wody przy uwzględnieniu retencji podziemnej wyniosła około 400 000 m3. Utworzone obiekty doskonale oddają idee małej retencji tzn. są niewielkie i rozproszone w miarę równomiernie po całym Nadleśnictwie. Do budowy zastawek użyto materiałów naturalnych (kamień, drewno), utworzone zbiorniki o powierzchni przeciętnie kilkunastu arów w większości powstały w zagłębieniach terenu gdzie dawniej istniały zbiorniki wodne, wyremontowane przepusty są funkcjonalnie związane z pozostałymi obiektami.

    W ciągu 16 lat na terenie Nadleśnictwa Złotów zbudowano 111 zastawek i odbudowano 77 zbiorników wodnych. Powstało wiele istotnych miejsc dla występowania chronionych gatunków m.in. owadów, płazów i ptaków. Ilość zretencjonowanej wody szacuje się na co najmniej 800 000 metrów sześciennych. W wielu miejscach odnotowano poprawę stosunków wodnych zapobiegając tym samym przesychaniu bagien i mokradeł.  Działania Nadleśnictwa Złotów mające na celu retencje wody oraz działalność bobrów sprawiły, że w większości miejsc udało się zatrzymać niekorzystne tendencje obniżania poziomu wód gruntowych.