Wydawca treści Wydawca treści

Historia Nadleśnictwa Złotów

Nadleśnictwo Złotów powstało w 1945 roku. Pierwsze dokumenty opisujące organizację nadleśnictwa pochodzą z 1949 roku. Zajmowało ono wówczas całkowitą powierzchnię 9 787 ha.

W czerwcu 1945 roku z Nadleśnictwa Dąbrowa Otoczysta w Skórce wyodrębnione zostało Nadleśnictwo Złotów, kierowane przez nadleśniczego Stefana Fabianowskiego, dawnego nadleśniczego Nadleśnictwa Kościerzyna. W ciągu miesiąca Nadleśnictwo uległo dalszemu podziałowi na dwie jednostki: Nadleśnictwo Złotów i Nadleśnictwo Krajenka, którego nadleśniczym został Ludwik Mądry. Do końca 2012 roku Nadleśnictwo Złotów składało się z trzech obrębów leśnych: Krajenki, Łobżenicy oraz Złotowa. Każdy z nich miał odrębną genezę i w przeszłości przechodził wielokrotnie zmiany własnościowe i administracyjne. Zmieniał się również sposób prowadzenia w nich gospodarki leśnej.

Obręb Złotów powstał z gruntów dawnego Nadleśnictwa Złotów, które zostało utworzone w 1945 r. z części lasów prywatnej posiadłości księcia pruskiego z linii Hohenzollernów. W dniu 1 stycznia 1979 roku do tych gruntów przyłączono dwa Nadleśnictwa: Krajenkę i Lipkę, tworząc nowe Nadleśnictwo Złotów, składające się z trzech obrębów: Krajenki, Lipki i Złotowa. W dniu 1 stycznia 1985 roku z Nadleśnictwa Złotów wyłączono obręb Lipka, a włączono do niego część obrębu Łobżenica należącego do Nadleśnictwa Wyrzysk.

Obręb Krajenka powstał z dawnego Nadleśnictwa Krajenka, które zostało utworzone w 1945 roku z lasów nadleśnictwa państwowego „Selgenau", prywatnego nadleśnictwa „Flatow" (Złotów) należącego do majątku obszarniczego Leopolda Hohenzollerna oraz lasów gminnych wsi Tarnówka, Sokolna i Paruszka. W 1946 roku dla ówczesnego Nadleśnictwa Krajenka opracowano przybliżoną tabelę klas wieku, na podstawie której wykonano plany na okres gospodarczy 1946/47 – 1951/52, stanowiące tymczasowy materiał, według którego prowadzono gospodarkę leśną. W roku 1948 sporządzony został plan gospodarczy prowizorycznego urządzenia Nadleśnictwa Państwowego Krajenka na okres 1947/48 – 1956/57. Od 1 stycznia 1979 roku grunty ówczesnego Nadleśnictwa Krajenka zostały włączone do Nadleśnictwa Złotów, tworząc w ramach tego Nadleśnictwa obręb Krajenka.

Obręb Łobżenica powstał w 1982 roku z połączenia fragmentu obrębu Runowo Nadleśnictwa Runowo oraz części obrębu Samostrzel Nadleśnictwa Szubin. Początkowo obręb ten należał do Nadleśnictwa Wyrzysk. Od 1 stycznia 1985 roku część obrębu Łobżenica została wydzielona z Nadleśnictwa Wyrzysk i włączona do Nadleśnictwa Złotów, tworząc w nim oddzielny obręb.