Wydawca treści Wydawca treści

Oferta łowiecka

Nadleśnictwo Złotów posiada biuro polowań i prowadzi sprzedaż usług z zakresu turystyki łowieckiej oraz sprzedaż pozyskanych trofeów łowieckich.Gospodarkę łowiecką prowadzimy na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny nr 22.

Ośrodek Hodowli Zwierzyny (OHZ) Nadleśnictwa Złotów zajmuje powierzchnię 7752 ha, z której ponad 30% zajmują urozmaicone tereny leśne. Corocznie, wspólnie z Zarządem Okręgowym PZŁ w Pile, organizujemy kursy dla kandydatów na myśliwych i selekcjonerów dotyczące tematyki wzorcowego zagospodarowania łowisk, zasad prawidłowej selekcji osobniczej i łowieckiej kynologii.
W dyspozycji złotowskiego OHZ-tu jest tzw. zagroda, czyli ogrodzona, leśna część obwodu, o powierzchni ponad 700 ha, utrzymująca podwyższony stan populacji dzików. W każdym sezonie łowieckim na terenie ośrodka pozyskuje się około 150 szt. zwierzyny płowej trofealnej i nietrofealnej oraz około 200 szt. dzików. Od 2012 r. Na terenie naszego ośrodka można zamówić zorganizowanie polowania indywidualnego i zbiorowego dla myśliwych polskich i zagranicznych.

Kontakt – Jakub Stoltman tel. +48 67/ 263 34 71; 265 11 28; fax. + 48 67/ 263 25 57

e-mail:zlotow@pila.lasy.gov.pl; jakub.stoltman@pila.lasy.gov.pl