Wydawca treści Wydawca treści

Mapy lasów

Zapraszamy do przejrzenia naszych map za pomocą przeglądarek interaktywnych. Możecie Państwo znaleźć m.in. informacje o poszczególnych wydzieleniach leśnych.

Mapa Lasów Państwowych
Mapa prezentuje m.in. podział Polski na regionalne dyrekcje LP oraz nadleśnictwa, pokazuje granice leśnych kompleksów promocyjnych i parków narodowych, informuje o zakazach wstępu do lasów oraz zagrożeniach pożarowych.

Bank Danych o Lasach
Bank Danych o Lasach to hurtownia danych gromadząca, przetwarzająca i udostępniająca informacje dotyczące lasów wszystkich form własności na terenie Polski.