Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Zwierzyniec bogatszy o nowe tablice

Zwierzyniec bogatszy o nowe tablice

Przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Nadleśnictwo Złotów zrealizowało dwa przedsięwzięcia edukacyjne

1. „Doposażenie istniejących ścieżek edukacyjnych przy Regionalnym Ośrodku Edukacji Przyrodniczo – Leśnej i Ekologicznej „Zwierzyniec” Nadleśnictwa Złotów – etap III” obejmowało montaż 15 tablic edukacyjnych i 3 gier o następującej tematyce:

 • Budownictwo drewniane jako przykład budownictwa o dużej efektywności energetycznej
 • Innowacyjne metody uzyskiwania energii z biomasy
 • Ochrona powierzchni ziemi
 • Ochrona wód podziemnych i powierzchniowych
 • Adaptacja ekosystemów leśnych do zmian klimatu
 • Świadczenia ekosystemowe pełnione przez ekosystemy leśne
 • Odpowiedzialne gospodarowanie odpadami
 • Ochrona ssaków
 • Ochrona ptaków
 • Ochrona strefowa gniazd
 • Ochrona owadów
 • Ochrona roślin
 • Ochrona nietoperzy
 • Ochrona drzew sędziwych
 • Gatunki inwazyjne zwierząt i roślin

Gry edukacyjne zewnętrzne:

 • Grzyby
 • Ptaki
 • Rośliny

2. „Doposażenie Regionalnego Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej i Ekologicznej „Zwierzyniec” Nadleśnictwa Złotów w niezbędny sprzęt multimedialny oraz pomoce dydaktyczne” – przedsięwzięcie pozwoliło na zakup sprzętu multimedialnego, który umożliwi tworzenie atrakcyjnych treści, które będą prezentowane podczas zajęć edukacyjnych, a zakupione pomoce dydaktyczne będą niezwykle przydatne przy prowadzeniu zajęć terenowych w parku leśnym Zwierzyniec.
Nadleśnictwo Złotów liczy na to, iż treści umieszczone na zakupionych pomocach edukacyjnych  spowodują wzrost zainteresowania rodzimą przyrodą, zwiększą przekonanie o konieczności jej czynnej ochrony, rozbudzą świadomość ekologiczną i zwiększą zainteresowanie otaczającym nas środowiskiem.