Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Nowa infrastruktura edukacyjna w parku Zwierzyniec

Nowa infrastruktura edukacyjna w parku Zwierzyniec

Nowe tablice w parku Zwierzyniec

Dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie potencjału edukacyjnego Regionalnego Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej i Ekologicznej „Zwierzyniec” Nadleśnictwa Złotów poprzez rewitalizację terenów zielonych-etap I” w parku Zwierzyniec powstaje plac do interaktywnej edukacji wyposażony w tablice edukacyjne, ekspozycję "owoców leśnych", infrastrukturę edykacyjno-dydaktyczną m.in. ławki i stół oraz system oznaczania roślin. Pomoce dydaktyczne pozwolą realizować zajęcia na temat ochrony bioróżnorodności i licznych świadczeń ekosystemowych jakie spełniają ekosystemy leśne.