Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Na pomoc nietoperzom

Na pomoc nietoperzom

Przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na terenie Nadleśnictwa Zlotów zrealizowano projekt czynnej ochrony nietoperzy

W ostatnich dziesięcioleciach wiele spośród budynków znajdujących się przy leśnych osadach rozebrano lub uległy zniszczeniu. Dawniej pracownicy Lasów Państwowych, w tym głównie leśniczowie, hodowali zwierzęta gospodarskie z uprawą ziemi włącznie. Przeobrażenia jakim podlegało nasze społeczeństwo w latach 80. i 90. nie ominęły również charakteru pracy w lesie. Prosty rachunek ekonomiczny sprawił, że nie opłacało się remontować i utrzymywać obiektów, które przestały być użyteczne. Były to zarówno obiekty powstałe po II wojnie światowej jak i wręcz historyczne budowle wybudowane jeszcze w czasach kiedy Polski nie było na mapie.

Jednym z takich obiektów jest piwnica-ziemianka znajdująca się przy dawnej leśniczówce koło Zakrzewa. Obiekty zbudowano na przełomie XIX i XX wieku w czasach kiedy Borami Kujańskimi zarządzali Hohenzollernowie.

Piwnica stała się niepotrzebna, a jej zły stan kwalifikował ją do rozbiórki. Okazało się jednak, że może być doskonałym miejscem dla występowania nietoperzy. W Polsce można spotkać co najmniej 27 gatunków nietoperzy. Wszystkie są objęte ochroną gatunkową. Są niezwykle pożyteczne i bardzo ważne dla środowiska leśnego, odżywiają się owadami, regulują tym samym ich liczbę, zapobiegając ich masowemu występowaniu.Potwierdziła to ekspertyza chiropterologa. Piwnica składa się z części górnej (strychu), który może być dogodnym schronem letnim dla nietoperzy oraz z części podziemnej, która spełnia warunki zimowiska. Wystarczyło tylko wykonać niezbędny remont i stworzyć dodatkowe kryjówki dla tych latających ssaków.

Dzięki wsparciu finansowemu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu udało się adaptować obiekt na potrzeby występowania nietoperzy. W ramach przedsięwzięcia pn. Czynna ochrona nietoperzy na terenie Nadleśnictwa Złotów – adaptacja piwnicy na schronienie letnie i zimowe przeprowadzono następujące prace:

  • odbudowano dach i strych stanowiący schronienie letnie
  • zawieszono wewnątrz skrzynki (schrony) dla nietoperzy
  • zamontowano cegłę dziurawkę w części dolnej piwnicy.

Cegła dziurawka ma na celu zwiększenie „pojemności zimowiska” poprzez wprowadzenie dodatkowych kryjówek.

Teraz pozostaje nam tylko czekać kiedy wyremontowany schron dla nietoperzy zasiedlą gacki, nocki i karliki. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 34 725 zł brutto. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wyniosła 20 660 zł brutto.