Położenie

Powierzchnia terytorialnego zasięgu działania Nadleśnictwa Złotów wynosi blisko 537 km kw. i charakteryzuje się ponad 36% lesistością

Galeria zdjęć

Kolejny rajd za nami. Kto przestraszył się deszczu niech żałuje.

Historia

Nadleśnictwo Złotów powstało w 1945 roku. Pierwsze dokumenty opisujące organizację nadleśnictwa pochodzą z 1949 roku. Zajmowało ono wówczas całkowitą powierzchnię 9 787 ha.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych. Nadleśnictwo Złotów podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile