Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Złotów
Nadleśnictwo Złotów
67 263 34 71
67 263 25 57

Al. P. J. Lenne 1 77-400 Złotów
NIP 7670005210
Numery kont:
SBL Złotów 98 8941 0006 0000 1023 2000 0010
PKO BP SA O/Złotów 86 1020 3844 0000 1102 0006 8379

Nadleśniczy
Tomasz Konieczny
67 263 34 71
Zastępca nadleśniczego
Łukasz Galimski
67 265 11 13
Główny księgowy
Mirosława Leoniec
67 265 11 20
Sekretarz
Alina Kowalska
67 265 11 21

Dział gospodarki leśnej

Maria Wojciechowska
Specjalista - gospodarka gruntami, stan posiadania, urządzanie lasu, LMN
Tel.: 67 263 26 07
Alicja Mańkowska
Specjalista - szkólka leśna, hodowla lasu
Tel.: 67 265 11 28
Piotr Nowaczewski
Specjalista - pozyskanie i sprzedaż drewna
Tel.: 67 265 11 27
Jakub Stoltman
Specjalista - ochrona lasu, łowiectwo
Tel.: 67 265 11 27
Jarosław Fruziński
Specjalista - ochrona lasu, ochrona przeciwpożarowa, ochrona przyrody
Tel.: 67 265 11 28

Dział administracyjno-gospodarczy

Aleksandra Michnowicz
Sekretariat
Tel.: 67 263 34 71
Aneta Małolepsza-Kroplewska
Specjalista - zamówienia publiczne
Tel.: 67 265 11 31
Małgorzata Lorek-Stańczak
Specjalista - gospodarka wodna, drogi, BHP, pozyskiwanie środków zewnętrznych
Tel.: 67 265 11 19
Maja Kisiel
Specjalista - gospodarka materiałowa, ubezpieczenia
Tel.: 67 265 11 19
Michał Bednarek
Referent - informatyk
Adam Wnuk
Kierowca, konserwator

Dział finansowo-księgowy

Justyna Gokiert-Skrentna
Specjalista - księgowa
Tel.: 67 265 11 30
Iwona Pasisz
Specjalista - księgowa
Tel.: 67 265 11 30

Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej i Ekologicznej

Bartłomiej Sijka
Edukacja i turystyka
Tel.: 67 265 11 34

Posterunek Straży Leśnej

Waldemar Kaczmarek
Komendant Straży Leśnej
Tel.: 067 265 11 33
Zbigniew Graduszewski
Strażnik leśny
Tel.: 67 265 11 33

Stanowisko ds. kadr i płac

Alina Chmielewska - Opioła
Specjalista - kadry
Tel.: 67 265 11 12

Inżynier nadzoru

Bartłomiej Kuczma
kontrola wewnętrzna
Tel.: 67 263 26 07 kom. 728 514 560

Inspektor ochrony danych

Łukasz Galimski
Inspektor ochrony danych
Tel.: 67 263 26 07