Asset Publisher Asset Publisher

Telefon kontaktowy

Podajemy numer telefonu służący do zgłaszania przypadków nieumyślnego zniszczenia stanowiska lęgowego ptaków wskutek leśnych prac gospoadrczych prowadzonych na terenie Nadleśnictwa Złotów. W sytuacji stwierdzenia przypadku ścięcia drzewa z dziuplą lub ptasim gniazdem należy dzwonić na numer:

664 464 583

Telefon jest czynny:

  • w okresie od 1 marca do 31 lipca w godzinach 700 - 2100
  • w okresie od 1 sierpnia do 28 lutego w godzinach 700 - 1500

Powyższy numer nie służy do zgłaszania przypadków znalezienia rannych lub martwych zwierząt, kolizji drogowych z udziałem zwierząt oraz obecności dzikich zwierząt w obszarach zabudowanych.