Lasy nadleśnictwa

Powierzchnia ogólna Nadleśnictwa Złotów to 18 464 ha z tego prawie 17,5 tys. ha to lasy. Resztę stanowią grunty orne oraz nieużytki.

Lasy regionu

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile znajduje się na pograniczu województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, w przybliżeniu obejmuje obszar dawnego województwa pilskiego. Obejmuje zasięgiem obszar na pograniczu dwóch krain geograficznych: Niziny Wielkopolskiej i Pojezierza Pomorskiego. Obie te krainy przedzielone są Pradoliną Toruńsko-Eberswaldzką, którą płynie Noteć.

Polskie lasy

Poland is in the European lead, while concerning the area of all forests. They cover about 29,2 % of the country territory, and grow within the area of 9,1 million hectares. The overwhelming majority of the forests is state owned, of which almost 7,6 million hectares are managed by the State Forests National Forest Holding..

Mapy lasów

Zapraszamy do przejrzenia naszych map za pomocą przeglądarek interaktywnych. Możecie Państwo znaleźć m.in. informacje o poszczególnych wydzieleniach leśnych.

PGL Lasy Państwowe

The State Forests National Forest Holding is the largest organisation in the European Union managing forests, which belong to the State Treasury and celebrating its 90 anniversary this year.