Asset Publisher Asset Publisher

Lasy HCVF

Lasy HCVF (High Conservation Value Forests) to lasy o szczególnych walorach przyrodniczych wyznaczone na podstawie specjalnych kryteriów.

      Podaje się do wiadomości wykaz powierzchni o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests). Weryfikacja wyznaczania lasów referencyjnych odbyła się podczas tworzenia Planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Złotów na lata 2013 - 2022, zatwierdzonego przez Ministra Środowiska w dniu 26 kwietnia 2013 roku.
     Wszelkie uwagi dotyczące wykazu lasów referencyjnych można składać do Nadleśnictwa w formie pisemnej lub elektronicznej.