Asset Publisher Asset Publisher

Obiekty edukacyjne

Edukacja przyrodniczo-leśna jest jednym z podstawowych elementów pracy leśników. Aby społeczeństwo mogło lepiej współdziałać na rzecz ochrony i zachowania lasów potrzebne jest kształtowanie postaw przyjaznych naturze oraz wzbogacanie wiedzy o lesie i gospodarce leśnej.

     Dla realizacji powyższego celu w 2002 roku utworzono Ośrodek Edukacji Przyrodniczo - Leśnej i Ekologicznej „Zwierzyniec". Na zajęciach przekazywana jest i rozwijana wiedza o otaczającym nas środowisku, metodach jego ochrony oraz indywidualnej odpowiedzialności za jego stan.

ZIELONA KLASA
Zielona Klasa znajdująca się w siedzibie Nadleśnictwa Złotów może pomieścić do 40 osób. Posiada ona bogate wyposażenie do projekcji multimedialnej, tablicę multimedialną, specjalną kamerę edukacyjną do obserwacji przyrody, współpracującą z mikroskopem stereoskopowym i mikroskopami biologicznymi oraz aparat i kamerę cyfrową, a także kompasy, lornetki, specjalne pudełka do zbioru i obserwacji owadów, lupki i liczne przyrządy pomiarowe. Zaplecze dydaktyczne wzbogacają gabloty botaniczne, entomologiczne, kolekcje skał i minerałów, tablice, klucze i atlasy do oznaczania roślin, grzybów i zwierząt. Posiadamy liczne ciekawe okazy naturalne, w tym przekroje drzew, spreparowane zwierzęta, oraz punkt meteorologiczny do przeprowadzania zajęć związanych z pomiarem stanu pogody i analizą pogodowych zjawisk.
Dla mniejszych grup odwiedzających Ośrodek utworzono, w oddzielnym pomieszczeniu, małe laboratorium, gdzie znajdują się: mikroskopy z licznymi preparatami mikroskopowymi, przedstawiającymi elementy świata roślin i zwierząt, zestawy preparacyjne, sita glebowe        i inne.

ARBORETUM
Przy siedzibie Nadleśnictwa znajduje się arboretum leśne, w którym uprawia się rośliny drzewiaste i krzewiaste w celu ukazania ich różnorodności. Jest ono podzielone na kwatery stanowiące oddzielne typy siedliskowe z  odpowiadającymi im zbiorowiskami roślinnymi, co jest pomocne w realizacji tematów z zakresu botaniki i dendrologii. Ciekawą kolekcję stanowi m.in. wiele gatunków różaneczników (rododendronów) czy mnogość krzewów i drzew takich gatunków jak żywotniki, cyprysiki, klony, lipy i sosny. Wśród nich honorowe miejsce zajmuje posadzony w 2006 roku Dąb Papieski, który wyrósł z żołędzi poświęconych przez Jana Pawła II.

ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNE
Na atrakcyjność lekcji prowadzonych na terenie parku „Zwierzyniec", ogromny wpływ mają ścieżki dydaktyczne:

  1. Ścieżka LEŚNICTWO - przedstawia zagadnienia związane z gospodarką leśną i pracą leśnika. Na swoich 11 przystankach, informuje o zasadach zachowania się w lesie, budowie i zagrożeniach lasów, o poszczególnych działach prowadzonej przez leśników gospodarki leśnej, do której należy hodowla, ochrona i użytkowanie lasu.
  2. Ścieżka DENDROLOGICZNA - jest ścieżką pieszo-rowerową, która poprzez ponad 20 przystanków, prezentuje podstawowe gatunki rodzimych drzew. 
  3. Ścieżka ŁOWIECKA - przedstawia podstawowe gatunki zwierząt leśnych, a także umożliwia lepsze zrozumienie zagadnień związanych z prowadzoną przez człowieka gospodarką łowiecką.
  4. Ścieżka POZNAWCZA - prezentuje ciekawostki ze świata przyrody, przedstawia charakterystykę przyrodniczą parku i opisuje elementy kultury regionalnej.
  5. Ścieżka ŻABIA - przedstawia zagadnienia związane z ochroną i różnorodnością bagien i mokradeł.

W parku przy ścieżkach znajduje się leśna klasa, która ułatwia prowadzenie zajęć w terenie. Dodatkowym atutem parku „Zwierzyniec" jest „ośmiornica"- skrzyżowanie ośmiu dróg zgodnie ze stronami świata oraz oryginalne rzeźby wykonane w zakorzenionych ściętych pniach. Przy siedzibie Nadleśnictwa znajduje się także wiata, gdzie istnieje możliwość przygotowania ogniska, parking leśny oraz liczne ławki i miejsca wypoczynku.

ZAGRODA DLA ZWIERZĄT
Niewątpliwie największą atrakcję dla dzieci i młodzieży stanowi zagroda dla zwierząt, której celem jest prezentacja typowej dla naszych lasów zwierzyny dzikiej. W zagrodzie znajdują się dziki, daniele i króliki. Dodatkowo, w czterech wolierach, znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie siedziby Nadleśnictwa, żyją przedstawiciele zwierzyny drobnej - zające, bażanty w tym gatunek bażanta ozdobnego oraz kuropatwy. Możliwość bezpośredniej obserwacji zwierząt jest ciekawym doświadczeniem i daje bogate przeżycia nie tylko dla uczestników zajęć w Ośrodku Edukacji, ale i także dla miejscowej społeczności.