Asset Publisher Asset Publisher

Nowe pomniki przyrody

Na terenie Nadleśnictwa Złotów w tym roku ustanowiono 25 pomników przyrody. To efekt przeprowadzonej akcji Pomniki Niepodległości.

W minionym roku, z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości, złotowscy leśnicy wytypowali 24 drzewa i jeden strumień do objęcia ochroną prawną, jako pomniki przyrody. W ten sposób chcieliśmy uczcić tak ważną dla Polaków rocznicę. Nasze pomniki miały być nietypowe – żywe, łączące potrzebę ochrony przyrody i wartości historyczno-kulturowych. Do wzięcia udziału w akcji zaprosiliśmy również lokalną społeczność – każdy mógł wytypować drzewo i zgłosić do naszego nadleśnictwa.

Wnioski złożyliśmy do lokalnych rad gmin, które w tym roku w drodze uchwały objęły ochroną pomnikową projektowane obiekty. I tak w naszych lasach możemy podziwiać m. in. dąb Józefa Piłsudskiego czy też Ignacego Paderewskiego. Jest też buk imienia gen. Józefa Hallera i kasztanowiec Iwańskiego. Wszystkie obiekty można podejrzeć na specjalnie przygotowanej mapie.

 

Pomniki przyrody to pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej i kulturowej. Najczęściej pomnikami przyrody ustanawiane są pojedyncze drzewa - rzadziej skupienia drzew. Na terenie Lasów Państwowych znajduje się ponad 11 tysięcy pomników przyrody. Obecnie na terenie Nadleśnictwa Złotów jest ponad 70 drzew objętych ochroną pomnikową.