Asset Publisher Asset Publisher

Leśnicy są wszędzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc

W czwartek 27 maja siedziba Nadleśnictwa Złotów zamieniła się w punkt honorowego krwiodawstwa. Wszystko za sprawą wydarzenia pod nazwą „Leśne osocze, leśna krew”.

We wszystkich regionalnych centrach krwiodawstwa brakuje krwi i jej składników. Jej zapasy są na wyczerpaniu, brakuje nie tylko krwi tych najrzadszych grup, ale często także tych najpopularniejszych.
Krew jest potrzebna cały rok. Od jej dostępności często zależy ludzkie życie i zdrowie. Dlatego tak ważne jest odbudowanie stanu jej zapasów. Rośnie także zapotrzebowanie na osocze od ozdrowieńców.

Odpowiedzią na te potrzeby było porozumienie zawarte pomiędzy dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile panem Andrzejem Brusiło a dyrektorem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu panem Krzysztofem Olbromskim.
Na mocy zawartego porozumienia w Nadleśnictwie Złotów została zorganizowana akcja „Leśne osocze, leśna krew”.
Uczestnikami wydarzenia byli leśnicy z nadleśnictw Jastrowie, Okonek, Lipka, Złotów i Lutówko oraz członkowie Klubu Honorowego Dawcy Krwi w Złotowie.
Od każdego z dawców pobrano ok. 450 ml krwi.

Do operacji serca potrzeba sześć jednostek krwi, a do przeszczepu wątroby nawet 20. Najwięcej krwi potrzebują ofiary wypadków drogowych, nawet 50 jednostek.

Akcja w wymiarze ogólnopolskim została zainicjowana 27 stycznia. Jednostki LP w całej Polsce od początku pandemii udzielają pomocy wielu ośrodkom medycznym. Lasy Państwowe wspierają szpitale, służby mundurowe, domy dziecka, domy pomocy społecznej oraz wiele innych instytucji.